Thẻ: trí tuệ nhân tạo

Chính phủ Nhật Bản sử dụng AI thực hiện dự án mai mối cho người dân
Chăm sóc sức khỏe
Nhà vật lý
Tập đoàn Vingroup mở rộng chương trình đào tạo nhân tài A.I